top of page
Search
  • Ploy

Equalization - Freediving


Equalization


ความดัน คือแรงกดที่ถูกบีบอัดซึ่งมีหน่วยแทนค่าเป็น ATM หรือ BAR จากตัวอย่างในรูป ในน้ำทะเลค่าความดันจะเปลี่ยนแปลง 1 atm/bar ทุกๆ10เมตร ยิ่งลงลึกมากขึ้นก็จะยิ่งมีแรงดันมากขึ้นส่งผลให้วัตถุถูกบีบอัดด้วยแรงดันที่กดเข้ามา เช่นนำบอลลูนที่อัดเต็มไปด้วยอากาศปริมาตร1 ลิตรลงไปใต้ระดับนำทะเลที่มีความลึกมากขึ้นๆเรื่อยๆ ปริมาตรของบอลลูนก็จะมีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆ ลงไปที่ความลึก 30 เมตร มีแรงดัน 4 bar ปริมาตรของบอลลูนจะถูกบีบเล็กลงเหลือเพียง1/4และความหนาแน่นของอากาศด้านในก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้นๆเรื่อยๆ เมื่อปล่อยบอลลูนกลับขึ้นบนผิวน้ำ ปริมาตรของบอลลูนก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตามแรงกดที่น้อยลงและเมื่อกลับถึงผิวน้ำ บอลลูนก็จะขยายปริมาตรเท่าเดิมหูคนเราแบ่งเป็นสามส่วนคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน ส่วนที่ได้รับแรงดันโดยตรงก็คือ แก้วหู(Ear drum)ที่อยู่ตรงหูชั้นกลางนั่นเอง


มื่อแรงดันภายนอกมากกว่าแรงดันภายในจะส่งผลให้แก้วหูถูกแรงอัดเข้ามาทำให้เกิดอาการหูอื้อ เราจึงต้องปรับแรงดันของทั้งแรงดันภายนอกและแรงดันภายในให้เท่ากันเพื่อให้อาการหูอื้อนั้นหายไป เรียกว่า การปรับแรงดันในช่องหูหรือการเคลียร์หูนั่นเอง


การเคลียร์หูนั้นใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะหลายส่วน ไม่ใช่แค่การบีบจมูกเป่าลมเฉยๆนะจ๊ะ มาทำความเข้าใจกันว่าร่างกายเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้พัฒนาทักษะได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด


1.ท่อEustachian เชื่อต่อระหว่างช่องหูและคอ

2.Soft Palate เพดานอ่อน กั้นระหว่างช่องจมูกแลัช่องปาก