top of page
Search

Equalization การเคลียร์หู


" การเคลียร์หู "

ถือเป็นสิ่งสำคัญและปัญหาหลักของการดำน้ำ ไม่ว่าจะเป็น Scuba หรือ Freediving มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้ความเข้าใจและการฝึกฝนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการเคลียร์หูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ว่ากันว่าการเคลียร์หูนั้นต้อง "FIRST LEARN OUT OF THE WATER" คือต้องเรียนรู้และฝึกฝนก่อนที่จะลงน้ำซะอีก มาดูกันดีกว่าว่าการเคลียร์หูนั้นคืออะไร และมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราควรรู้....แรงดัน :

ความดัน คือแรงกดที่ถูกบีบอัดซึ่งมีหน่วยแทนค่าเป็น ATM หรือ BAR จากตัวอย่างในรูป ในน้ำทะเลค่าความดันจะเปลี่ยนแปลง 1 atm/bar ทุกๆ10เมตร ยิ่งลงลึกมากขึ้นก็จะยิ่งมีแรงดันมากขึ้นส่งผลให้วัตถุถูกบีบอัดด้วยแรงดันที่กดเข้ามา เช่นนำบอลลูนที่อัดเต็มไปด้วยอากาศปริมาตร1 ลิตรลงไปใต้ระดับนำทะเลที่มีความลึกมากขึ้นๆเรื่อยๆ ปริมาตรของบอลลูนก็จะมีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆ ลงไปที่ความลึก 30 เมตร มีแรงดัน 4 bar ปริมาตรของบอลลูนจะถูกบีบเล็กลงเหลือเพียง1/4และความหนาแน่นของอากาศด้านในก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้นๆเรื่อยๆ เมื่อปล่อยบอลลูนกลับขึ้นบนผิวน้ำ ปริมาตรของบอลลูนก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตามแรงกดที่น้อยลงและเมื่อกลับถึงผิวน้ำ บอลลูนก็จะขยายปริมาตรเท่าเดิมการปรับแรงดัน :

เมื่อแรงดันภายนอกมากกว่าแรงดันภายในจะส่งผลให้แก้วหูถูกแรงอัดเข้ามา ทำให้เกิดอาการหูอื้อ เราจึงต้องปรับแรงดันของทั้งแรงดันภายนอก และแรงดันภายในให้เท่ากันเพื่อให้อาการหูอื้อนั้นหายไป เรียกว่า การปรับแรงดันในช่องหูหรือการเคลียร์หูนั่นเองหูคน