top of page
Search

Freediving Journey with Marine Animals สัตว์ทะเลที่ต้องเจอสักครั้งในชีวิตนักดำน้ำ


วันนี้ขอพาทุกคนมา Checklist สัตว์ทะเลที่ต้องเจอสักครั้งในชีวิตนักดำน้ำ

เชื่อว่าหลายๆคน พอได้ลองมาสัมผัสโลกใต้น้ำแล้ว จะได้เห็นมุมมอง ระบบนิเวศที่ต่างออกไป

จากภาพเดิม และเฝ้าลุ้น รอเจอเจ้าสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนานาชนิด  1. ฉลามวาฬ (Whale Shark)


2. กระเบนราหู (Manta Rays)


3. เต่าทะเล (Sea Turtle)


4. โลมา (Dolphins)5. ฉลามครีบขาว (Whitetips Shark)6. วาฬหลังค่อม (Humpback Whales)7. ปลาปักเป้า (Puffer Fish)bottom of page